Justitie uitgesteld: de zes jaar durende weg naar vervolging in het seksueel misbruikschandaal van Hockey Canada

By | January 27, 2024

Kort nadat de zon opkwam op een frisse ochtend in juni, verzamelde de elite van Hockey Canada – inclusief leden van het gouden medaillewinnende World Junior Team van dit jaar – zich in de London Hunt Club om te golfen.

De spelers droegen bijpassende rode poloshirts met zwarte kragen en vleermuizen met het logo van Hockey Canada tijdens de vroege ochtendronde in de privé-countryclub in de grootste stad van zuidwestelijk Ontario.

Terwijl ze aan het spelen waren, kregen functionarissen van Hockey Canada te horen dat een jonge vrouw had beweerd dat ze enkele uren eerder seksueel was misbruikt door verschillende leden van het wereldjuniorteam.

Later die dag – lang nadat het golftoernooi was afgelopen en de spelers de stad hadden verlaten – rond 18.00 uur, nam Hockey Canada contact op met de Londense politie.

Dat was zes jaar geleden.

Vijf leden van het Canadese Wereldkampioenschap Junioren 2018 kregen de opdracht zichzelf aan te geven bij de politie en werden deze week aangeklaagd voor seksueel misbruik, volgens een rapport van The Globe and Mail. In de periode tussen de vermeende aanval en de dreigende beschuldigingen deed bijna niemand in posities met autoriteit of kennis het juiste.

De uren die Hockey Canada nodig had om die dag in juni 2018 met de politie te praten, waren slechts de eerste vertraging in zes jaar van doofpotoperaties, achterkamertjeszaken en hindernissen die bedoeld waren om transparantie te voorkomen en organisaties en verdachten te beschermen tegen controle.

In plaats van openlijk te opereren, koos Hockey Canada ervoor zich te verstoppen onder een mantel van geheimhouding.

In de hechte ijshockeyvereniging kun je je zeker afvragen in hoeverre de beschuldigingen tegen de World Juniors een publiek geheim waren. Welke spelers wisten het? Welke agenten? Welke teamleiders?

Wat had onthuld kunnen worden, maar werd niet onthuld – en waarom?

De Londense politie beëindigde stilletjes haar onderzoek in februari 2019 toen de hoofdonderzoeker oordeelde dat er onvoldoende bewijs was om een ​​aanklacht in te dienen.

Deze bevinding komt overeen met de bevindingen van een onderzoek uit 2017 door Globe and Mail-journalist Robyn Doolittle, waaruit bleek dat één op de vijf aanklachten wegens seksueel geweld in Canada als ongegrond werd afgewezen. Vooral in Londen werd 30 procent van deze claims door de politie van de stad als ‘ongegrond’ beschouwd.

De beschuldigingen over wat er gebeurde na het gala van de Hockey Canada Foundation in juni 2018 bleven verborgen, begraven te midden van een lange geschiedenis van beschuldigingen van seksueel geweld binnen de junior hockeygemeenschap die decennialang werden genegeerd, afgewezen of aangevallen.

Het incident zou opnieuw een afgewende crisis voor de hockeypoortwachters zijn gebleven als de klager in april 2022 geen vervolgrechtszaak had aangespannen tegen Hockey Canada, de Canadian Hockey League en acht spelers.

Hockey Canada schikte de rechtszaak namens alle partijen buiten de rechtbank en probeerde de beschuldigingen geheim te houden.

En zo zouden ze gebleven zijn – in ieder geval buiten de Broederschap – als TSN-verslaggever Rick Westhead een maand later niet op de hoogte was geweest van de rechtszaak en schikking. Zijn verhaal opende een reeks onderzoeken naar wat er die nacht feitelijk in Londen gebeurde.

In de bijna twee jaar daarna is een cultuur van stilte en geheimhouding binnen Hockey Canada onder de aandacht van het publiek gebracht.

Grant Robertson van The Globe and Mail onthulde dat de organisatie een geheim fonds van meerdere miljoenen dollars had om gevallen van seksueel geweld te regelen en dergelijke gevallen geheim hield. Een deel van dat geld werd gefinancierd uit inschrijvingsgelden betaald door ouders van hockeyende kinderen in het hele land.

Te midden van publieke verontwaardiging werden leidinggevenden van Hockey Canada opgeroepen voor verschillende parlementaire hoorzittingen in Ottawa en door parlementsleden ondervraagd over de manier waarop de organisatie met de beschuldigingen omging, de schikking en het gebrek aan transparantie.

Tijdens die hoorzittingen werd onthuld dat Sport Canada, dat toezicht houdt op alle toonaangevende sportfederaties in Canada, in juni 2018 op de hoogte was gebracht van de beschuldigingen van seksueel geweld, maar geen actie ondernam.

Geen onderzoek, geen verificatie, geen vragen.

Niets.

Na de openbare hoorzittingen bevroor de federale overheid de financiering van Hockey Canada en beëindigden verschillende spraakmakende sponsors hun partnerschappen. Scott Smith, CEO van Hockey Canada, nam ontslag nadat hij zich aanvankelijk had verzet tegen de oproepen van parlementsleden om af te treden. Ook het voltallige bestuur van Hockey Canada trad af.

Terwijl het onderzoek naar de manier waarop Hockey Canada omging met de beschuldigingen van seksueel geweld groeide, heropende de Londense politie haar onderzoek in juli 2022.

Details van wat er die avond in Londen gebeurde, werden openbaar naarmate de media-aandacht toenam. Het was voor verslaggevers niet moeilijk om uit de eerste hand verslagen te vinden van leden van het wereldjuniorenteam die jonge vrouwen in een bar met alcohol belaagden en hem probeerden terug te brengen naar het Delta Armouries Hotel. Foto’s en video’s van de avond waren gemakkelijk te vinden. Met behulp van deze afbeeldingen, video’s en bronnen die die avond met de spelers communiceerden, was het mogelijk een tijdlijn samen te stellen van wie waar en wanneer was. Advocaten die een aantal van de spelers vertegenwoordigden, spraken de media toe met twee video’s, genomen vanuit een kamer in het Delta Armouries Hotel, waarop naar verluidt het vermeende slachtoffer te zien is dat hij instemde met het incident. Ook werden er sms-berichten onthuld waarin een speler aan de vrouw vroeg of ze naar de politie was gegaan.

De namen van de leden van dit junior wereldteam zijn af en toe populair op Twitter, omdat de publieke speculatie hoogtij vierde en onze onverzadigbare honger naar details onvervuld bleef. De naamloze klager, die had gepleit voor privacy, kreeg te maken met een soortgelijk openbaar proces – omdat vreemden haar motieven en de juistheid van haar beweringen in twijfel trokken.

Maanden nadat het politieonderzoek weer in de publieke belangstelling stond, meenden onderzoekers dat er redenen waren voor een aanklacht in de aanvankelijk afgewezen zaak.

In december 2022 diende de Londense politie een verzoek in bij de rechtbank waarin ze meer onderzoeksbevoegdheden eiste, waarbij ze zeiden dat ze redelijke gronden hadden om aan te nemen dat vijf hockeyspelers seksueel misbruik hadden gepleegd. De aanvraag bevatte gegevens over die avond in Londen, verkregen via interviews met klager en de spelers die zich op dat moment in de hotelkamer bevonden. Het 94 pagina’s tellende document, voor het eerst verkregen door The Globe and Mail, onthulde ook dat een lid van Hockey Canada een speler informeerde dat er contact was opgenomen met de politie na het vermeende incident. De speler zocht de vrouw vervolgens op Instagram, vroeg haar of ze de politie had gebeld en spoorde haar aan de aangifte in te trekken.

Mogelijke aanklachten tegen leden van het Canadese World Junior Team 2018, van wie de meesten nu in de NHL spelen, bleven al een jaar hangen. Teamleden mogen Canada niet vertegenwoordigen op internationale ijshockeyevenementen in afwachting van de resultaten van een intern onderzoek door Hockey Canada. Sindsdien is dit verhaal uit de krantenkoppen verdwenen en verschijnt het zo nu en dan weer in kleine updates met kleine ontwikkelingen.

Het trage tempo van de heropende zaak is begrijpelijk. Dit is een actief strafrechtelijk onderzoek met potentieel ernstige gevolgen en gerechtigheid op het spel. Ons verlangen naar meer informatie speelt in het juridische proces geen rol.

Maar scepticisme over wat onthuld zou worden en wat verborgen zou blijven, is gerechtvaardigd. Net als de vraag wie beschermd wordt.

Is gerechtigheid de voornaamste zorg?

Dat is een legitieme vraag. Vanaf het begin werden vreselijke beschuldigingen als hinderlijk behandeld, terzijde geschoven en vervolgens afgehandeld. In plaats van te zoeken naar de waarheid over wat er is gebeurd, was vanaf het moment dat de beschuldigingen naar boven kwamen de impuls om de schade voor het hockey-establishment te beperken.

Toen Hockey Canada voor het eerst een advocatenkantoor inhuurde om de beschuldigingen te onderzoeken, hoefden spelers niet deel te nemen en een aantal weigerden geïnterviewd te worden. Het onderzoek werd afgesloten omdat het advocatenkantoor de identiteit van de verdachten niet kon vaststellen.

Toen dit onderzoek in juli 2022, te midden van publieke verontwaardiging, werd heropend, eiste Hockey Canada dat alle spelers zouden deelnemen of uitgesloten zouden worden van deelname aan toekomstige programma’s of internationale competities voor Canada.

Waarom was dit niet de oorspronkelijke eis?

De resultaten van het onderzoek van het advocatenkantoor zijn in november 2022 aan een extern panel gepresenteerd. Het duurde een heel jaar voordat het panel aanbevelingen deed over mogelijke sancties tegen spelers die volgens hen de gedragscode van Hockey Canada hadden overtreden.

Deze bevindingen blijven nog steeds verborgen en berusten op een ondoorzichtig beroepsproces. Wanneer is Hockey Canada van plan de resultaten bekend te maken?

De NHL startte ook een eigen onderzoek naar wat er was gebeurd en of een van haar spelers te maken zou krijgen met disciplinaire maatregelen, en zei dat de resultaten openbaar zouden worden gemaakt. Dit onderzoek is “dichter bij het einde dan het begin”, zei commissaris Gary Bettman in oktober 2022. Gedurende het hele onderzoek van de NHL konden alle betrokken spelers hun salaris innen terwijl ze in de beste competitie ter wereld bleven spelen.

De details van dit onderzoek zijn niet bekendgemaakt. Als uit het onderzoek wangedrag aan het licht kwam, hoe lang heeft de liga die informatie dan bewaard voordat zij actie ondernam?

Nu zullen vijf spelers van dat juniorenteam naar Londen reizen, waar de politie op 5 februari een persconferentie heeft gepland om de details van deze spraakmakende zaak te bespreken. Er wachten langdurige juridische procedures.

Noch Hockey Canada, de NHL of de NHL Players’ Association hebben gereageerd op het nieuws over lopende aanklachten.

Dus hier zijn we dan, in wat eigenlijk nog maar het begin is: zes jaar na een zonnige ochtend in juni, wachtend op antwoorden op vragen waarvan veel te veel mensen hadden gehoopt dat ze nooit op dit punt zouden komen.

(Foto door Andy Devlin/Getty Images)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *