IEA leidt top over veilige en verantwoorde levering van kritieke mineralen

By | January 29, 2024

De noodzaak van internationale samenwerking bij de ontwikkeling van een duurzame sector voor kritieke mineralen wordt steeds duidelijker, aangezien verschillende voorspellingen aangeven dat de vraag de komende tien jaar waarschijnlijk groter zal zijn dan het aanbod. Terwijl regeringen over de hele wereld aandringen op een groene transitie en snelle innovatie op het gebied van hernieuwbare energie en schone technologieën, groeit de afhankelijkheid van cruciale mineralen. Er zijn echter grote zorgen over de impact van een enorme uitbreiding van de mijnbouw op het milieu. Landen moeten nu samenwerken om de beste aanpak te vinden voor de winning van deze mineralen om de groene transitie te ondersteunen zonder de milieudoelstellingen van het bedrijf in gevaar te brengen.

Kritieke mineralen zoals koper, nikkel, kobalt en lithium zijn de afgelopen jaren een sleutelcomponent geweest bij de introductie van een breed scala aan technologieën en apparaten voor hernieuwbare energie. Uit de Critical Minerals Market Review 2023 van het International Energy Agency (IEA) blijkt dat de markt voor mineralen voor de energietransitie de afgelopen vijf jaar is verdubbeld en in 2022 $320 miljard zal bereiken. Deze trend zal zich voortzetten naarmate steeds meer overheden een groene transitie nastreven. Als reactie op deze groei van de vraag zijn er meer investeringen gedaan in mijnbouwactiviteiten, wat naar verwachting de komende jaren zal resulteren in een verhoogde productie van verschillende belangrijke mineralen. Er zijn echter zorgen over mogelijke projectvertragingen en technologiespecifieke tekortkomingen.


In 2023 organiseerde het IEA de eerste internationale top over kritieke mineralen en hun rol in de transitie naar schone energie, met als doel maatregelen te definiëren om de veilige, duurzame en verantwoorde aanvoer van grondstoffen te bevorderen. Het IEA benadrukte de noodzaak van beleidsinterventies om duurzame mineralenvoorraden te garanderen en de verspreiding van bestaande wetgeving, zoals de Critical Raw Materials (CRM) Act van de Europese Unie, de Amerikaanse Inflation Reduction Act, de Australische Critical Minerals Strategy en de Critical Minerals Strategy Canada.

Om de wereld echter te voorzien van de cruciale mineralen die nodig zijn voor de transitie naar een groene economie (en om dit op een duurzame manier te doen), zal de komende jaren meer internationale samenwerking nodig zijn. Zonder internationale mechanismen en normen voor de mijnbouw is het onwaarschijnlijk dat het aanbod van cruciale mineralen voldoende zal zijn om binnen het komende decennium aan de vraag te voldoen. Bovendien moeten mijnbouwactiviteiten, omdat slechts een paar landen en regio’s de meerderheid van bepaalde cruciale mineralen bevatten, worden gediversifieerd om overexploitatie of overdreven afhankelijkheid van één land te voorkomen, zoals in het verleden zo vaak het geval is geweest. De EU bepaalt daartoe dat niet meer dan 65 procent van alle belangrijke grondstoffen uit één land mag komen.


Om de internationale markt voor kritische mineralen te versterken, is het belangrijk om eerst te bepalen welke metalen en mineralen precies als ‘kritisch’ moeten worden geclassificeerd. Het is ook belangrijk dat landen kritieke mineralen beschouwen als iets essentieels voor hun toekomstig samenleven, en niet als iets om voor te concurreren. Geopolitieke factoren zullen een rol spelen, maar een multilaterale aanpak van de aanvoer van cruciale mineralen is essentieel om een ​​mondiale groene transitie te realiseren.
Nu cruciale mineralen over de hele wereld verspreid zijn, kan geen enkel land of regio volledig zelfvoorzienend zijn in de toegang tot en verwerking van alle grondstoffen die nodig zijn om een ​​groene transitie te ondersteunen. Wat de internationale mijnbouwnormen betreft, zou een gemeenschappelijk raamwerk kunnen bijdragen aan het waarborgen van sociale en milieunormen bij nieuwe mijnbouwprojecten, vooral in regio’s van ontwikkelingslanden met een hoog politiek risico. Dit zou ook helpen de exportbeperkingen te overwinnen die voorheen de toegang tot bepaalde cruciale mineralen, zoals nikkel in Indonesië, beperkten.

In het geval van de Verenigde Staten heeft het Witte Huis verschillende bilaterale samenwerkingsovereenkomsten ontwikkeld die zich richten op cruciale mineralen, naast landen met nauwe diplomatieke en strategische relaties. De VS hebben nauwe banden op energiegebied met Canada en importeren grote hoeveelheden belangrijke mineralen uit het buurland. Australië voorziet de VS ook van mineralen en de twee machten hebben de US-Australia Critical Minerals Working Group opgericht om de handelsrelatie te beheren. Dit soort relaties zouden echter kunnen worden uitgebreid naar andere wereldmachten en de winning van mineralen en de handel kunnen verbeteren.

Op internationaal niveau kondigde de Industriële Ontwikkelingsorganisatie van de Verenigde Naties (UNIDO) begin 2024 de lancering aan van de Global Alliance for Responsible and Green Minerals. UNIDO-directeur-generaal Gerd Müller kondigde de lancering van de alliantie aan tijdens een ministeriële rondetafelconferentie in Saoedi-Arabië. Müller legde uit: ‘Zonder cruciale mineralen is er geen groene energietransitie, geen groene industrialisatie.’ Hij benadrukte dat ‘een mondiale alliantie voor verantwoorde en groene mineralen met bindende milieu- en sociale normen voor de mijnbouwindustrie en een onafhankelijk certificeringssysteem voordelen heeft voor alle marktdeelnemers. Het creëert een echte win-winsituatie voor de grondstoffenlanden.” Het verhoogt de lokale waardecreatie en productie, evenals de werkgelegenheid in de mijnbouwregio’s, en honderden miljoenen mensen, vooral in de kleinschalige en kleinschalige mijnbouw, profiteren van leefbare lonen, respect voor fundamentele mensenrechten en normen in de sector. Uiteindelijk zal het de schade aan het milieu helpen verminderen en minimaliseren.” Volgens UNIDO zal de alliantie werken aan het vaststellen van internationale richtlijnen en benchmarks voor duurzame toeleveringsketens voor kritieke mineralen en landen ondersteunen bij het implementeren van normen en richtlijnen, ondersteund door een solide certificeringssysteem. .


Door Felicity Bradstock voor Oilprice.com

Andere toprecensies van Oilprice.com:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *