De UNRWA-zaak brengt een veel groter probleem op het gebied van de humanitaire hulp aan het licht

By | February 13, 2024

De meningen in dit artikel zijn die van de auteur en weerspiegelen op geen enkele wijze de redactionele positie van Euronews.

De mondiale consensus dat humanitair werk essentieel is, geeft maar al te gemakkelijk de morele hoogheid op, vaak met verwoestende gevolgen. Het is tijd om dat terrein terug te winnen, schrijven ambassadeur Mark Wallace en Dr. Hans Jakob Schindler.

RECLAME

Bewijs dat UNRWA-personeel betrokken is bij de terroristische aanslagen van 7 oktober mag geen verrassing zijn voor iedereen die de activiteiten van het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen op de voet heeft gevolgd.

Beschuldigingen dat sommige medewerkers van de UNRWA in feite Hamas-agenten waren, zijn slechts de laatste herhaling van een veel groter probleem dat de internationale hulpsector teistert.

Het verschrikkelijke gebrek aan toezicht op en regulering van humanitaire fondsen in de afgelopen decennia heeft ertoe geleid dat talloze miljarden dollars aan belastinggeld in de schatkisten van terroristen zijn gestroomd.

Hoewel hulporganisaties misschien terugdeinzen voor wat zij beschouwen als belastende ‘bureaucratie’, zijn strikt toezicht en transparantie feitelijk van fundamenteel belang voor humanitair werk: ervoor zorgen dat hulp wordt geleverd aan degenen die het nodig hebben, en niet wordt afgeleid naar extremistische en terroristische groeperingen.

Beweringen dat er geen kennis is, zetten de geloofwaardigheid steeds meer onder druk

Jarenlang heeft de UNRWA slechte actoren gehuisvest die geen belang hebben bij een vreedzame oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Volgens een dossier ingediend door de Israëlische inlichtingendienst is één op de tien personeelsleden terroristische ‘activisten’.

Ongeveer 23% van het mannelijke UNRWA-personeel in Gaza heeft banden met Hamas of de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ), vergeleken met 15% van de mannelijke Gazanen in het algemeen. En 49% zou “naaste familieleden” hebben die ook banden hebben met Hamas of de PIJ.

De beweringen van de UNRWA dat zij geen kennis heeft van het enorme netwerk van Hamas-tunnels onder scholen en ziekenhuizen, gefinancierd met miljarden dollars aan gerichte hulp, zetten de geloofwaardigheid steeds meer onder druk.

In de loop der jaren is gebleken dat verschillende medewerkers van de UNRWA terroristen of functionarissen van terroristische organisaties zijn, waaronder PIJ-raketbouwer Awad al-Qiq, de voormalige minister van Binnenlandse Zaken van Hamas, Said Siam, en Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi, een zelfmoordterrorist die werd gedood. zeven CIA-medewerkers in Afghanistan in 2009.

Op 7 oktober hielpen twaalf UNRWA-personeel Hamas bij het uitvoeren van het bloedbad of verleenden zij steun aan de groep na de aanval.

Volgens het dossier gijzelde een van de medewerkers van het bureau een vrouw, deelde een ander munitie uit en nam een ​​derde deel aan een massamoord in een Israëlische kibboets.

Dit geval is geen uitzondering

Hoe zijn humanitaire hulpverleners een rol gaan spelen in de ergste massamoord op joden sinds de Holocaust?

De realiteit is dat UNRWA geenszins de uitzondering is als het gaat om de financiering van humanitaire terreur. In de wereld van de internationale hulp is het een beroepsrisico.

In de jaren negentig hebben de Taliban regelmatig hulporganisaties lastiggevallen en beroofd. Het huidige Taliban-regime maakt ook gebruik van een netwerk van nep-lokale organisaties om hulpgelden af ​​te leiden.

In het begin van de jaren 2000 verschenen er berichten dat Al-Qaeda’s al-Shabaab-filiaal in Somalië zoveel internationale hulp had weggesluisd dat het een ‘Humanitair Coördinatiebureau’ had opgericht en hulpgroepen had gevraagd zich te ‘registreren’.

Enkele jaren later ging Al-Shabaab door met het afpersen van hulp via wegversperringen en zogenaamde ‘belastingen’.

In 2018 bleek uit een gedeeltelijke audit door het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (USAID) dat ongeveer 700 miljoen dollar (649 miljoen euro) aan door de Amerikaanse belastingbetaler gefinancierde programma’s in Irak en Syrië niet naar behoren was gecontroleerd.

Datzelfde jaar werden enkele tientallen individuen en organisaties die USAID-financiering in de regio hadden ontvangen, op de zwarte lijst gezet en werd meer dan $ 200 miljoen (185,5 miljoen euro) aan fondsen bevroren.

RECLAME

De Jemenitische Houthi-rebellengroep onderdrukt bijna elke beweging van internationale hulp door de gebieden die zij controleert; Ze hebben een ‘humanitair’ agentschap opgericht, de Hoge Raad voor het Beheer en de Coördinatie van Humanitaire Zaken en Internationale Samenwerking (SCMCHA), met het uitdrukkelijke doel de hulp te heroriënteren naar hun eigen militante doelwitten. De gevolgen waren catastrofaal voor het Jemenitische volk.

Beslissingen die niet goed verouderd zijn

Het reguleren van hulp gaat niet alleen over het aanpakken van veiligheidsproblemen. Op het terrein is het onwaarschijnlijk dat elke cent die aan een militante groep wordt gegeven, de gestelde doelen zal bereiken en, zoals in het geval van de UNRWA, het conflict dat zij probeert te verlichten feitelijk zal verergeren.

Nog maar twee jaar geleden begon de regering-Biden opnieuw UNRWA te financieren op basis van het feit dat de organisatie zich inzet voor ‘transparantie, verantwoordingsplicht en neutraliteit’.

Verschillende Europese regeringen, waaronder Duitsland, hebben na de aanslagen van oktober zelfs de financiering van de UNRWA verhoogd.

Deze beslissingen zijn duidelijk niet goed verouderd. Maar ze zijn het resultaat van een gestage stroom argumenten van humanitaire hulpverleners en hulporganisaties die beweren dat regelgeving en sancties, zelfs met humanitaire uitzonderingen, weinig meer doen dan hun werk belemmeren.

RECLAME

Deze houding is gevaarlijk afwijzend, zoals de voormalige algemeen adviseur van UNRWA, James Lindsay, in een rapport uit 2009 schreef: “UNRWA heeft zeer weinig stappen ondernomen om terroristen op te sporen en te elimineren.” [its] … en er zijn helemaal geen stappen om te voorkomen dat leden van terroristische organisaties zoals Hamas zich aansluiten.”

We kunnen niet doorgaan met het opgeven van de morele hoge gronden

Brutale terroristische groeperingen en extremistische regimes zullen humanitaire fondsen altijd beschouwen als quasi-spaarvarkens om hun eigen macht te versterken.

Effectief toezicht, begrotingstransparantie, volledige rapportagevereisten en interne en externe controles zijn essentiële elementen om ervoor te zorgen dat ontwikkelingsproblemen vroegtijdig worden onderkend, het afleiden van hulp wordt beteugeld en er vangrails worden geplaatst om te voorkomen dat internationale hulpverleners betrokken raken bij terrorisme. groepen of aanvallen.

Ondanks kritiek van de Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandse Zaken hebben verschillende Europese landen, naast de VS, nu hun betalingen aan de UNRWA opgeschort. Dit is een stap in de goede richting.

De mondiale consensus dat humanitair werk essentieel is, geeft maar al te gemakkelijk de morele hoogheid op, vaak met verwoestende gevolgen.

RECLAME

Het is tijd om het terrein terug te winnen dat te lang als dekmantel heeft gediend voor de ergste terroristische aanslagen.

Ambassadeur Mark Wallace fungeert als CEO en Dr. Hans-Jakob Schindler is senior directeur van het Counter Extremism Project.

Bij Euronews geloven we dat elke mening telt. Neem contact met ons op via view@euronews.com om pitches of inzendingen te sturen en deel te nemen aan de discussie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *