De advocaat van Trader Joe stelt dat de National Labour Relations Board ‘ongrondwettelijk’ is.

By | January 27, 2024

Trader Joe’s wordt voor de rechtbank geconfronteerd met een hele reeks anti-vakbondsaanklachten Nationaal Comité voor Arbeidsverhoudingen. Aanklagers van het Agentschap beschuldigen het bedrijf van illegale represailles tegen werknemers, het ontslaan van een vakbondssupporter en het verspreiden van valse informatie om een ​​vakbondscampagne te onderdrukken.

Maar tijdens een hoorzitting afgelopen dinsdag vatte de advocaat van de kruidenier kort de ingrijpende verdediging samen die hij van plan is te voeren tegen de beschuldigingen: het Arbeidsdepartement zelf, dat werd opgericht tijdens de New Deal en al bijna 90 jaar leiding geeft aan de collectieve onderhandelingen in de particuliere sector, is “ ongrondwettig.”

Het argument lijkt te passen in een bredere conservatieve poging om de regulerende staat te ontmantelen, waarbij het zich richt op instanties die belast zijn met het handhaven van wetten die werknemers, consumenten en het milieu beschermen.

De uitwisseling, waarvan een transcriptie door HuffPost werd verkregen via een verzoek om openbare registers, vond plaats aan het begin van een proces om vast te stellen of Trader Joe’s de rechten van werknemers schond. De advocaat van handelaar Joe, Christopher Murphy van het advocatenkantoor Morgan Lewis, vertelde rechter Charles Muhl dat de supermarktketen “nog een laatste ding” aan zijn verdediging wilde toevoegen voordat het proces begon.

“De National Labour Relations Act, zoals geïnterpreteerd en/of toegepast in deze kwestie, inclusief maar niet beperkt tot de structuur en organisatie van de National Labour Relations Board en de administratieve rechters van het agentschap, is ongrondwettelijk”, zei Murphy.

Murphy voegde eraan toe dat het bedrijf nu de “bevestigende verdediging” naar voren brengt, zodat het dit later volledig kan beargumenteren. De verdediging van het bedrijf werd voor het eerst gerapporteerd door Bloomberg.

De rechter zei dat hij het op de plaat zou zetten, maar liet het hierbij.

‘Ik zal zeker niet snel over mijn eigen grondwettigheid beslissen’, zei hij droogjes. “Dus je moet dit bespreken met het bestuur en de federale rechtbanken.”

‘Ik zie hier iets heel verraderlijks. Is Trader Joe het eens met het werk van hun advocatenkantoor?

– Seth Goldstein, advocaat van Trader Joe’s United

Trader Joe’s lijkt tijdens het proces niet op de verdediging te zijn ingegaan en heeft nog geen pleidooien ingediend waarin de logica wordt uiteengezet. Het bedrijf gebruikt echter mogelijk een argument dat vergelijkbaar is met het argument dat onlangs voor de federale rechtbank is aangevoerd door SpaceX, het raketbedrijf van Elon Musk, dat door NLRB-aanklagers ook wordt beschuldigd van schendingen van het arbeidsrecht.

SpaceX beweert dat de NLRB de grondwettelijke scheiding der machten en het recht op een eerlijk proces schendt, en noemt het bestuur ‘de definitie van tirannie’. Politiek onlangs gemeld.

Afbeelding modaal openen

Een advocaat van Trader Joe’s zei dat een van de verdedigingen van het bedrijf tegen beschuldigingen van vakbondsfraude is dat de National Labour Relations Board ongrondwettelijk is.

John Greim via Getty Images

Net als Trader Joe’s wordt SpaceX vertegenwoordigd door Morgan Lewis. Het bedrijf staat bekend om zijn managementwerk ter ondersteuning van werkgevers in hun strijd tegen vakbonden. Enkele van de bekendste advocaten kwamen uit de NLRB en waren conservatieve bestuursleden.

Een woordvoerder van Trader Joe’s reageerde vrijdag niet onmiddellijk toen hij voor commentaar werd bereikt.

Seth Goldstein, advocaat van Trader Joe’s United, de vakbond die de kruidenier beschuldigt van illegale vergelding, vertelde HuffPost dat hij het idee verontrustend vindt. Het voornemen om de NLRB te ontmantelen werd ‘mainstream’. Hij zei dat het argument dat van Trader Joe zou aansluiten bij rechtse ideologen.

“Ik zie hier iets heel verraderlijks”, zegt Goldstein, die werkt bij Julien, Mirer, Singla en Goldstein. ‘Is Trader Joe’s het eens met het werk van hun advocatenkantoor?’

De NLRB is een onafhankelijk federaal agentschap dat is opgericht om de rechten van werknemers te beschermen en de industriële vrede te bevorderen. Het heeft zowel een openbaar ministerie dat rechtszaken voert tegen werkgevers en vakbonden als een vijfkoppig bestuur dat tolkt de wetten die collectieve onderhandelingen in de particuliere sector regelen. De bestuursrechters van het agentschap doen uitspraken waartegen beroep kan worden aangetekend bij het vijfkoppige bestuur ter beoordeling.

De grondwettigheid van het agentschap werd in 1937, twee jaar na de oprichting, door het Hooggerechtshof bevestigd. Tegenwoordig heeft de conservatieve supermeerderheid van het Hof de regulerende staat echter verzwakt. (De beweringen van SpaceX volgen enkele hiervan Argumenten gemaakt in een zaak waarbij de Securities and Exchange Commission betrokken is, die momenteel bij het Hooggerechtshof ligt, SEC versus Jarkesy.)

Zowel werkgevers als vakbonden hebben talloze klachten over de NLRB- en bestuursprocessen. Maar de bevinding dat de NLRB zelf ongrondwettelijk is, zou de arbeidsverhoudingen in beroering kunnen brengen. Goldstein zei dat het geschil voor de werknemers van Trader Joe een signaal is dat het bedrijf gelooft dat “onze leden helemaal geen recht hebben om zich te organiseren.”

“Dit is echt gevaarlijk”, zei Goldstein. “Gaan we echt terug naar 1920?”

Steun HuffPost

Bij HuffPost geloven we dat iedereen kwaliteitsjournalistiek nodig heeft, maar we begrijpen dat niet iedereen zich dure nieuwsabonnementen kan veroorloven. Daarom streven wij ernaar volledig gerapporteerd, op feiten gecontroleerd nieuws te leveren dat voor iedereen vrij toegankelijk is.

Onze nieuws-, politiek- en cultuurteams investeren tijd en zorg in het produceren van zinvolle onderzoeken en op onderzoek gebaseerde analyses, evenals in snelle maar diepgaande dagelijkse analyses. Onze Life-, Health- en Shopping Desks voorzien u van de goed onderbouwde, collegiaal getoetste informatie die u nodig heeft om uw beste leven te leiden, terwijl HuffPost Personal, Voices and Opinion echte verhalen van echte mensen bevat.

Help ons het nieuws voor iedereen gratis te houden door een donatie te doen vanaf slechts $ 1. Jouw bijdrage zal een groot verschil maken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *